Bærekraft 

Helt siden Jens Ekornes grunnla Ekornes i Sykkylven for mer enn 80 år siden, har solide materialer og godt håndverk stått øverst på prioriteringslisten. Vi har alltid hatt som mål å skape produkter som varer i generasjoner. I dag er dette viktigere enn noen gang.

Vi deltar også i FN-initiativet Global Compact. Dette er et frivillig rammeverk der medlemmene forplikter seg til å implementere ti prinsipper for arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter, bekjempelse av korrupsjon,og bærekraftig produksjon som beskytter miljøet.

Som medlem av Global Compact rapporterer vi hvert år hva vi har oppnådd i vår daglige drift for å nå målene. Her kan du lese vår Sustainability report.

 Følgende kjernepunkter skal følges i alle ledd av vår virksomhet:
  • Ekornes skal fremstå som en miljøvennlig bedrift. Produktene skal medføre en lavest mulig miljøbelastning.
  • Ekornes har som mål å minimalisere helserisikoen på arbeidsplassene.
  • Ekornes investerer for å unngå miljø og helseskader.
  • Miljøopplysninger skal være allment tilgjengelig, for eksempel gjennom miljødeklarasjoner (EPD).
  • Ekornes skal informere saklig og åpent om hvordan bedriften håndterer sitt miljøansvar.
 
Vår verdikjede

Ekornes har i mange år arbeidet med å optimalisere vår verdikjede. Vi har kontinuerlig fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både ved våre lokasjoner og hos våre leverandører. Alle våre leverandører må signere en egen Supplier Code of Conduct, som fokuserer på 12 ulike prinsipper innenfor menneskerettigheter, korrupsjon og miljø.

 
Informasjon om vårt arbeid med åpenhetsloven eller våre verdikjeder kan rettes til  office.no@ekornes.com


Les vår redegjørelse i henhold til åpenhetsloven 
HER

 
Andre linker: