Om Ekornes

Om Ekornes

Stressless®- og Ekornes®-kolleksjonene (hvilestoler, sofa, bord og annet tilbehør) blir produsert av J.E. Ekornes AS, ved 5 fabrikkanlegg i Norge og 1 fabrikkanlegg i USA.  Produktene selges over store deler av verden gjennom egne salgsselskaper i utvalgte markeder. Forretningsområdet Stressless® og Ekornes® hadde i 2016 en omsetning på NOK 2362,8 millioner og 1 367 ansatte.


Svane®-kolleksjonen (madrasser og soveromstilbehør) blir produsert av Ekornes Beds AS utenfor Oslo, og distribuert gjennom egne salgsselskaper i Norden og Sentral-Europa.  Forretningsområdet Svane® hadde i 2016 en omsetning på NOK 270,5 millioner og 95 ansatte.


IMG™-kolleksjonen (hvilestoler, sofa og tilbehør) produseres ved IMGs egne anlegg i Vietnam og Thailand, og blir solgt gjennom salgskontor i Norge, Sentral-Europa, Nord-Amerika, Asia, Australia og New Zealand.  Forretningsområdet IMG hadde i 2016 en omsetning på NOK 452 millioner og 676 ansatte.


I 2016 hadde Ekornes-konsernet en totalomsetning på NOK 3,1 milliarder og 2 146 ansatte.

Bilde fra fabrikken på Ekornes