Investor Relations

Ekornes ble grunnlagt av Jens Ekornes i 1934, og er i dag Norges største møbelprodusent. Innovasjon, kvalitet og evne til omstilling har alltid vært grunntrekkene i vår virksomhet. Allerede i 1946 begynte selskapet å automatisere produksjonen ved hjelp av maskiner som han hentet i USA. Siden har Ekornes vært ledende innenfor automatisering og bruk av robotteknologi i møbelindustrien. Hovedfabrikken ligger fremdeles i Sykkylven på vestkysten av Norge, der det produseres mer enn 1 300 sitteplasser hver dag.

Selskapet har salgskontorer i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, USA, Kina, Japan, Thailand, New Zealand og Australia. Ved utgangen av 2021 hadde Ekornes 3 200 ansatte, 40 prosent av disse i Norge. Ekornes har som uttalt mål å opptre sosialt og miljømessig ansvarlig i alle lokalsamfunn der vi er til stede, og overfor egne ansatte og kunder. Ekornes har satt i gang et omfattende arbeid for å oppnå en karbonnøytral verdikjede innen 2030.

Sammendrag av vår nyeste rapport

En fortsatt sterk etterspørsel på tvers av markeder og segmenter førte til rekordstore driftsinntekter og ordrereserve for 4. kvartal og hele året 2021. Ekornes hadde driftsinntekter på 1.174 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, opp 5 prosent fra samme kvartal i fjor. For hele 2021 var driftsinntektene 4.318 millioner kroner, en økning på 24 prosent fra 2020.

Merker som kundene kjenner

Møbler fra Ekornes selges under merkenavnene Stressless®, Svane® og IMG. Mer enn 85 millioner mennesker fra hele verden kjenner igjen merkenavnet Stressless®, noe som gjør det til Europas mest kjente møbelmerke. Stressless® hører til i premium-segmentet, og salget drives av teknologier for sittekomfort som vi er alene om. Svane® markedsføres i det nordiske markedet og i utvalgte land i Europa, og målinger viser at mer enn 50 prosent av norske kunder kjenner igjen dette merket uten bistand. IMG er selskapets merkevare rettet mot mellomsegmentet, og er mest kjent i Nord-Amerika og Australia. Møbler fra Ekornes selges i dag hos mer enn 2 000 forhandlere over hele verden.

Års- og kvartalsrapporter

Se alle rapportene

Ekornes QM Holding  

Ekornes QM Holding AS ble stiftet 4. januar 2018 med det formål å kjøpe opp Ekornes-konsernet. I mai 2018 ble det gitt tilbud om å kjøpe aksjene til alle Ekornes-aksjonærene. Aksjekjøpet ble gjennomført i august 2018 og Ekornes AS ble avnotert fra Oslo Børs i oktober 2018.

Omstilling i et utfordrende marked

Vår evne til hurtig omstilling ble sist synlig under Covid 19-pandemien i 2020. Det utfordrende markedet ved inngangen til 2020 snudde brått, og Ekornes opplevde høy etterspørsel etter møbler i det øvre kvalitetssegmentet. I denne situasjonen prioriterte selskapet finansiell fleksibilitet og oppbemanning i produksjonen, og gjorde avtaler for å sikre seg prioritert tilgang til transport og råvarer. Det førte til høy leveringsdyktighet til kundene, i et marked som opplevde store logistiske utfordringer. Ordrereservene i tredje kvartal i 2021 var fremdeles rekordhøye.

Ekornes QM Holding AS (Group) hadde i 2020 driftsinntekter på 3 482 millioner norske kroner, en oppgang på 10% fra 3 169 millioner i 2019.

Har du spørsmål?  

Fredrik Ø. Nilsen

Fredrik Ø. Nilsen

  • Interim CEO & CFO Ekornes Group