Investor Relations

Ekornes ble grunnlagt av Jens Ekornes i 1934, og er i dag Norges største møbelprodusent. Innovasjon, kvalitet og evne til omstilling har alltid vært grunntrekkene i vår virksomhet. Allerede i 1946 begynte selskapet å automatisere produksjonen ved hjelp av maskiner som han hentet i USA. Siden har Ekornes vært ledende innenfor automatisering og bruk av robotteknologi i møbelindustrien. Hovedfabrikken ligger fremdeles i Sykkylven på vestkysten av Norge, der det produseres mer enn 1 300 sitteplasser hver dag.

Selskapet har salgskontorer i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, USA, Kina, Japan, Thailand, New Zealand og Australia. Ved utgangen av 2021 hadde Ekornes 3 200 ansatte, 40 prosent av disse i Norge. Ekornes har som uttalt mål å opptre sosialt og miljømessig ansvarlig i alle lokalsamfunn der vi er til stede, og overfor egne ansatte og kunder. Ekornes har satt i gang et omfattende arbeid for å oppnå en karbonnøytral verdikjede innen 2030.

Ord fra vår CEO 

Ekornes hadde driftsinntekter på 1.174 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, opp 5 prosent fra samme kvartal i fjor. For hele 2021 var driftsinntektene 4.318 millioner kroner, en økning på 24 prosent fra 2020. Vi er glade for å se godt salg av våre komfort- og kvalitetsprodukter rundt om i verden. Vi har en sterk merkevare og har kunnet levere gjennom 2021. Dette genererer rekordhøye inntekter, ordreinngang og ordrereserve.

Merker som kundene kjenner

Møbler fra Ekornes selges under merkenavnene Stressless®, Svane® og IMG. Mer enn 85 millioner mennesker fra hele verden kjenner igjen merkenavnet Stressless®, noe som gjør det til Europas mest kjente møbelmerke. Stressless® hører til i premium-segmentet, og salget drives av teknologier for sittekomfort som vi er alene om. Svane® markedsføres i det nordiske markedet og i utvalgte land i Europa, og målinger viser at mer enn 50 prosent av norske kunder kjenner igjen dette merket uten bistand. IMG er selskapets merkevare rettet mot mellomsegmentet, og er mest kjent i Nord-Amerika og Australia. Møbler fra Ekornes selges i dag hos mer enn 2 000 forhandlere over hele verden.

Års- og kvartalsrapporter

Se alle rapportene

Ekornes QM Holding  

Ekornes QM Holding AS ble stiftet 4. januar 2018 med det formål å kjøpe opp Ekornes-konsernet. I mai 2018 ble det gitt tilbud om å kjøpe aksjene til alle Ekornes-aksjonærene. Aksjekjøpet ble gjennomført i august 2018 og Ekornes AS ble avnotert fra Oslo Børs i oktober 2018.

Omstilling i et utfordrende marked

Vår evne til hurtig omstilling ble sist synlig under Covid 19-pandemien i 2020. Det utfordrende markedet ved inngangen til 2020 snudde brått, og Ekornes opplevde høy etterspørsel etter møbler i det øvre kvalitetssegmentet. I denne situasjonen prioriterte selskapet finansiell fleksibilitet og oppbemanning i produksjonen, og gjorde avtaler for å sikre seg prioritert tilgang til transport og råvarer. Det førte til høy leveringsdyktighet til kundene, i et marked som opplevde store logistiske utfordringer. Ordrereservene i tredje kvartal i 2021 var fremdeles rekordhøye.

Ekornes QM Holding AS (Group) hadde i 2020 driftsinntekter på 3 482 millioner norske kroner, en oppgang på 10% fra 3 169 millioner i 2019.

Har du spørsmål?  

Fredrik Ø. Nilsen

Fredrik Ø. Nilsen

  • CFO Ekornes Group
Roger Lunde 

Roger Lunde 

  • CEO Ekornes Group