Et mangfold av muligheter

Et mangfold av muligheter

Vi er i dag et av Norges mest globale selskaper samtidig som vi har en stolt forankring og solid tilstedeværelse lokalt.

Våre 2150 ansatte representerer over 100 ulike yrker og et mangfold av karrieremuligheter globalt og i Norge.
 
«We improve everyday living»
Innovasjon og nytenking har stått sentralt i Ekornes siden oppstarten i 1934. For å etterleve visjonen vår ser vi kontinuerlig etter nye måter å gjøre ting på og vi deler erfaringer og smarte ideér på tvers av selskapet. Sammen er vi bedre.

Sterk kultur for medarbeiderutvikling
Kompetansen til våre ansatte er Ekornes sin viktigste ressurs.
Vi har derfor mange ulike initiativer på å utvikle eksisterende ansatte og på å tiltrekke ny kompetanse.