Et mangfold av muligheter

Vi vet at det meste er mulig – takket være deg 

I Ekornes vet vi at det er mulig å skape lokalt, og handle internasjonalt. Vi vet at det er mulig å bevare nærheten til lokalsamfunn og ansatte selv om vi er en global organisasjon. Vi vet at det er mulig å bygge på tradisjoner samtidig som vi er nyskapende. Vi vet også at alt dette er umulig uten et stort mangfold av medarbeidere. Derfor håper vi å komme i kontakt med deg som er ute etter utviklingsmuligheter – både for deg selv, og for en av landets sterkeste merkevarer.

Fokus på innovasjon og globale utviklingsmuligheter

Visste du at det finnes mer enn 100 ulike yrker innenfor vår organisasjon? Vår grunnleggende filosofi er at vi skal gi alle ansatte rom for å yte mest på det feltet de er best. Det gjør vi gjennom å tilby en rekke muligheter for medvirkning og utvikling, innenfor trygge og stimulerende rammer – faglig og sosialt.

Hvordan gjennomfører vi dette i praksis? Hos oss får alle nyansatte de kursene og den opplæringen de trenger, enten det er i språk, praktiske ferdigheter eller sikkerhet. Vi har en egen mentor-ordning for de som nettopp har begynt hos oss. Jevnlig tilbyr vi fagkurs og lederutviklingsprogrammer. Hvert år har vi rundt 25 lærlinger under tett oppfølging fra erfarne ansatte. Vi har egne sosialkomiteer i alle avdelinger. I utviklingen av merkevaren vår lytter vi til innspill fra alle deler av organisasjonen. Og ikke minst åpner vi dører ut i verden, til spennende mennesker og markeder i et globalisert arbeidsliv.

Mange av dem som velger Ekornes som sin arbeidsgiver, kommer til oss fordi vi kan tilby kombinasjonen av nettopp disse godene: En trygg og sammensveiset organisasjon, med fokus på innovasjon og globale utviklingsmuligheter.

Finn ledige stillinger  

Visst trenger vi nytenkere og skapere. Men vi behøver også grundige systematikere, praktiske håndverkere, skarpe økonomer og ambisiøse selgere. Og sitter du på den kompetanse som vi enda ikke har sett at vi mangler, vil vi svært gjerne vil høre fra deg.

Vi vet at veien videre går via mennesker, mangfold og motivasjon.