Ekornes Bua

Eidsvikbua - fra fisk til Stressless

Det meste i Ålesund kan på en eller annen måte knyttes til fisk. Det har sin helt naturlige forklaring. Byens formuer og handelstradisjoner ble bygd på produksjon og eksport av fisk.

Da den eldste delen av Eidsvikbua ble bygd i 1911/12, var det for å huse fiskemottak og produksjon. Beliggenheten var gunstig for båtene som kom inn fra havet. Det var den gang sjø på begge sider. Båtene la til ved husveggen, og fisken ble heist rett inn i etasjene.

At bua ble bygd i mur, har også sin forklaring. Den store brannen som raserte byen i 1904, resulterte i forbud mot å oppføre trehus.

Eidsvikbua?

"Eidsvik" kommer fra firmanavnet Peter Eidsvik, som overtok bygget etter kollegaen J. M. J. Haugland, som fikk det oppført, og "bu" kommer av fiskebu. De fleste bygningene ved Brosundet hadde tilsvarende navn. Stafsethbua, Bersetbua osv. Produktene var de typiske eksportvarene: Rogn, iset sild, saltsild i tønner og klippfisk. Virksomheten ga arbeid og inntekt til folk flest, og skapte velstand for byen og landet.

Påbygg

I 1953 ble Eidsvikbua påbygd og tilpasset den nye tids krav til produksjon. Nå ble klippfisken tørket i 4. etasje. Så ble den satt på kjølelager i 2. og 3. etasje i påvente av klippfiskbåtene, som skulle bringe fisken så langt som til Brasil.

Skipshandel

Eidsvikfamilen drev også skipshandel. Den fikk lager i 1. etasje. I den gamle delen flyttet Knut Ulla inn med oljeforretning. Det gikk i bunkersolje og vann til båtene som var innom byen. Behovet var stort. Gamle bilder viser at båtene lå så tett at man kunne gå tørrskodd over sundet. Det gjaldt både torskesesongen og sildesesongen.

Bananmodneri, fruktlager, elektronikk og bildekk

Med tiden ble fisketilvirking og eksport organisert i færre og større firmaer, og Eidsvikbua ble tatt i bruk til andre formål. Her har vært bananmodneri og lager for frukt og grønt, her har vært drevet salg og service på skipselektronikk og her har vært importlager for bildekk fra Østerrike.

Fra Eidsvikbua til Ekornes Bua

Når Ekornes fra 2001 tok huset i bruk som utstillingssenter og møteplass for mennesker fra hele verden, føler vi på en måte at ringen er sluttet:

Eidsvikbua huser igjen førsteklasses produkter som skal på langfart. Hver etg. har ca 575 m2 i utstillingsflate. Ekornes har utstilling i 4 etasjer, spisesal i 5. etasje, fotostudio og møterom.

360 graders omvisning

Besøk Ekornes Bua