Visjon og verdier

Med felles visjon og verdier ønsker vi at alle som jobber innen Ekornes konsernet skal kunne forstå og videreføre det felles verdigrunnlaget som er formet av vår historie.

Visjon: 

«We improve everyday living»

Ærlig

Ærlighet er i DNA-et vårt. Ærlighet betyr at vi alltid er til å stole på. Ærlighet er grunnlaget for vår integritet og respekten vi har for hverandre. Gjennom ærlighet og respekt dannes det et godt arbeidsmiljø og det skapes gode relasjoner til våre omgivelser. Vi er opptatt av å gjøre det som er riktig for å ivareta menneskene, bedriften og omgivelsene rundt oss, og vi holder det vi lover. Ærlighet varer lengst!

Ekte

Å være ekte handler om å være den vi er og å være stolt av det. Vi kommer fra et lite samfunn i en storslått natur, der respekt, nøkternhet og bærekraft var en forutsetning for å lykkes. Vi kjenner hverandre og stoler på hverandre. Sånn er det med produktene våre også. Vi har laget innovative og funksjonelle møbler i snart et århundre og skal fortsette å gjøre dette i tråd med våre norske røtter. Det du ser er det du får!

Entusiastisk

Å være entusiastisk er å engasjere seg, begeistre, inspirere og støtte. Entusiasmen binder oss sammen, får oss til å stå på og gjør det gøy å være på jobb. Vi ser mulighetene og bygger videre på stolte tradisjoner. Entusiasmen sørger for at vi konstant forbedrer og utvikler oss på alle områder. Vi heier hverandre frem!

Endringsdyktig

Å være endringsdyktig betyr å se etter muligheter og utnytte disse. I en verden i rask omveltning må vi endre oss med tiden. Vi lykkes gjennom å være åpne og nysgjerrige, stille spørsmål og utfordre tankesettet. Vi prøver nye ting raskt og endrer oss fortere. Vår søken etter endringer gir oss konkurransefortrinn. Endring gjør oss sterke!