Bærekraft

Helt siden Jens Ekornes grunnla Ekornes i Sykkylven for mer enn 80 år siden, har solide materialer og godt håndverk stått øverst på prioriteringslisten. Vi har alltid hatt som mål å skape produkter som varer i generasjoner og å ta vare på våre ansatte og lokalsamfunnet. I dag er dette viktigere enn noen gang. 

Vi bor og arbeider tett på noen av verdens mest spektakulære fjord- og fjellområder. Det er en konstant påminner om hva vi må verne om. Likevel går vårt ansvar langt utover det vi ser. 

Vi har endret perspektiv, fra lokalt til globalt og bruker FNs bærekraftsmål som vårt kompass for å holde kursen. Vi har en holistisk tilnærming til bærekraft, hvor vi skal redusere karbonutslippene i vår globale verdikjede, sørge for at produktene våre er en del av den sirkulære økonomien og samtidig skape bedre lokalsamfunn der vi er. 

Vi streber etter å forbedre produktene våre. Vi bryr oss om menneskene rundt oss. Vi har mot til å tenke stort for å redde planeten.

 

Vår visjon mot 2030 – For Life 

Bærekraftstrategien er en 8 års endringsreise, hvor vi lener oss fremover og utfordrer eksisterende løsninger for å skåne klima, skape bærekraftige møbler og drive en ansvarlig bedrift. Hensikten vår er å skape kvalitetsmøbler som varer i generasjoner og øker livskvaliteten, og å behandle kunder, leverandører, ansatte og interessenter bedre enn de fleste andre bedrifter og skape økonomisk vekst. 

Vi jobber innenfor tre ulike fokusområder, Mennesket, Produkt og Planet

Mennesket

Målet vårt er å forbedre livskvaliteten for menneskene rundt oss og bygge bedre lokalsamfunn.

Produkt

Målet vårt er å skape møbler som har vært elsket, brukt og gjenbrukt i generasjoner. De må produseres med fornybare eller bærekraftige, resirkulerbare materialer.

Planet

Målet vårt er å ha en karbonnøytral verdikjede innen 2030.

Vår miljøpolicy

Ekornes har et mål om være ledende på miljø innenfor premium møbelbransjen. Selskapet har en visjon om å ha en karbonnøytral verdikjede og å øke ressurseffektiviteten og produktets levetid gjennom sirkulært design innen 2030. Dette skal gjennomføres i sikre omgivelser og med høy gjennomsiktighet ut mot markedet. 

DB Schenker planlegger utslippsfritt, autonomt feeder-fartøy til containerfrakt for Ekornes AS

Fartøyet blir det første i sitt slag. Avtale om forstudie er signert. Sterkt partnernettverk gir innovativ løsning for bærekraftig, kostnadseffektiv frakt

Ekornes velger miljøsmart emballasje

Ekornes er det første selskapet i Skandinavia som benytter seg av den nye typen emballasje, som halverer Co2-utslippene.

Ekornes får pris for industridesign

Et design fra Ekornes blir til gjennom kontinuerlig evolusjon. Det er noe av grunnen til at bedriften får prisen som årets industridesignselskap.

Ekornes får pris for mangfold

Ekornes kan ha satt norgesrekord i inkluderende rekruttering. De ansatte har bakgrunn fra mer enn 30 nasjoner.

UN Global Compact + Sustainability Goals

Vi bruker FNs bærekraftsmål som vårt kompass i vårt bærekraftsarbeid og deltar i FN-initiativet Global Compact. Dette er et frivillig rammeverk der medlemmene forplikter seg til å iverksette ti prinsipper for arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter, bekjempelse av korrupsjon, og bærekraftig produksjon som beskytter miljøet. Våre viktigste mål er:

Som medlem av Global Compact rapporterer vi hvert år hva vi har oppnådd i vår daglige drift for å nå målene. Her kan du lese vår Sustainability report.