Storulykke: Naboinformasjon fra J.E.Ekornes AS avd. Ikornnes om sikkerhet og varsling

Storulykke: Naboinformasjon fra J.E.Ekornes AS avd. Ikornnes om sikkerhet og varsling

J. E. Ekornes AS, Ikornnes er underlagt storulykkesforskriften.


Ekornes tar arbeidet med sikkerhet svært alvorlig, både med tanke på egne ansatte og de som bor og ferdes i våre omgivelser. Vi ønsker å drive bedriften på en slik måte at vi ikke legger begrensninger på annen aktivitet eller skader naturen i våre omgivelser. Vi bestreber oss på at samfunnet skal ha tillit til oss, og vi ønsker å ha et godt forhold til våre naboer. Bedriftens ledelse ønsker å vise åpenhet i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Formålet med denne informasjonen er å gjøre våre naboer kjent med vår virksomhet sett fra et sikkerhetsperspektiv.


Les vår orientering til naboer her