Roboter og mennesker samarbeider om bærekraftige møbler

Espen Kvam, Director of ICT Operations, Service & Security hos Ekornes:

De er presise, utrettelige og gir betydelige miljøfordeler. Men roboter kan fremdeles ikke prestere sitt beste uten mennesker.

Ekornes er blant de virkelige pionerene når det gjelder automatisering av industriell produksjon i Norge. Ifølge siste telling finnes det 197 roboter i sving på fabrikken i Sykkylven, og antallet øker stadig. Her arbeider de blant annet med sveising, pussing, lakkering, montasje og håndtering av deler. De er eksperter på å behandle både tre, stål, hud og stoff.

Men på samme måte som det trengs gode IT-folk for å holde bedriftens informasjonssystemer gående, er robotene avhengige av menneskelig bistand for å yte sitt beste. Med et samlebegrep kaller vi automasjonssystemene og deres gode hjelpere for OT – Operational Technology. Et stort antall operatører og automasjonsteknikere er alltid på pletten for å tilrettelegge for robotens arbeid og gjøre kvalitetskontroll.

Behov for spesialkompetanse

For å kunne drive så omfattende med robotteknologi, behøves det mye spesialkompetanse i bedriften. Enkelt sagt er det behov for mennesker som kan justere robotene slik at de utfører det vi vil at de skal gjøre. I tillegg gjør vi menneskelig kvalitetskontroll som en ekstra sikkerhet, selv om en robot utfører det samme hver gang, forteller Espen Kvam, Director of ICT Operations, Service & Security hos Ekornes.

Utdanner nye automasjonsteknikere

Installasjon og justering av roboter har blitt et så omfattende arbeid at Ekornes i dag har rundt 50 automasjonsteknikere i sving. Samtidig bidrar bedriften til å utdanne stadig flere. Sykkylven VGS har en linje for automasjon, og Ekornes har donert flere roboter til skolen for å gi elevene en unik innsikt i moderne robotteknologi. Mange av elevene kommer også til Ekornes som lærlinger, og tilbringer to år der for å få fagbrev som automasjonstekniker. En hel del blir værende i Ekornes, men andre bruker kompetansen sin i andre bedrifter.

I motsetning til hva myten vil ha det til, er roboter med på å skape nye arbeidsplasser i Sykkylven. Faktum er at det ikke hadde vært lønnsomt å beholde fabrikken på norsk jord, hadde det ikke vært for robotenes effektivitet.

Fordeler for miljøet

I dag er rundt 10 prosent av alle roboter i norske fabrikker plassert nettopp i Sykkylven. Her har de blant annet tatt over arbeidsoppgaver som tidligere kunne være belastende for en menneskekropp, og på den måten bedret arbeidsmiljøet.

Robotteknologien gir ikke bare økt presisjon, effektivitet og kvalitet. Den har også fordeler for miljøet. 

Heldigitalisert produksjon

Vi har nå heldigitalisert produksjonen av hudbitene som skal sys sammen til trekket på stolsetet eller stolryggen. Siden råvaren hud er forskjellig hver gang, så jobber operatør og maskin sammen på en interaktiv måte. Resultatet av denne prosessen er at vi får presise biter hver gang, og ikke minst at hudene blir utnyttet maksimalt. Det er en vinn-vinn situasjon, forteller Kvam.

Møbler som varer i generasjoner

Robotenes presise operasjoner er med på å skape møbler av meget høy kvalitet, som dermed varer i generasjoner. Dette minsker karbonavtrykket, ganske enkelt fordi det går lenger tid mellom hver gang stolen må skiftes ut, sier Kvam.

Robot er med på å skape nye arbeidsplasser i Sykkylven.