Historien om Ekornes

Historien om Ekornes

1934

Produksjonen ved J.E. Ekornes Fjærfabrikk startet i 1934, med tre ansatte og maskiner fra Tyskland. Møbelindustrien på Sunnmøre var nettopp kommet i gang, og det var her grunnleggeren Jens Ekornes fant sine første kunder. Men fjærer til møbler 
ble snart solgt over hele landet.

Det ventet større utfordringer. Når han først hadde fått i gang produksjon av fjærene, var det vel bare naturlig at han skulle fatte interesse for selve madrassene også. Og det skulle være noe annet enn de tunge stålfjærmadrassene på treramme med dårlig snøring. På en utstilling så Jens Ekornes et engelsk madrassinnlegg som hadde et stort antall fjærer bundet sammen på begge sider med stålspiraler.
Han forsto med en gang at dette systemet også ville kunne brukes i ordinære madrass-innlegg. Så snart han var kommet hjem begynte han å prøve dette ut sammen med fabrikkformann Nils Sjøholt, og snart kunne de presentere den første Svane®-madrassen. Fra nå av gikk det fort framover med nye produkter, nye fabrikker og en stadig økende arbeidsstokk.

 

1935-38

Tidlig produksjon
 
Jens Ekornes presenterer en ny ide for innleggsfjærer på den store møbelutstillingen i Ålesund. Fjærene var bundet sammen med stålspiraler, og innlegget viste seg å kunne brukes både til møbelputer og madrasser.

De første Svane®-madrassene kommer på markedet. De ble lansert i tre versjoner: Eva, Ideal og Rekord.
 
 

1946

Jens Ekornes reiser til USA hvor han arbeider i en madrassfabrikk for å lære mer om faget. Mens han er borte tar brødrene Martin og Leif seg av forretningene hjemme på Ikornnes. I USA kjøper Jens Ekornes maskiner for produksjon av polstrede fjærmadrasser. Disse gjør det mulig å rasjonalisere produksjonen og dermed selge Svane®-madrassen for en rimeligere pris. Han har med seg en ekspert hjem fra USA som hjelper ham å sette opp maskinene og lære opp folk til å betjene dem.
 

1947

Fabrikken setter også i gang produksjon av møbeldeler i tre, som trengs til sovesofaer og madrass-sokler.
 

1955

Madrassproduksjonen var godt i gang på Ikornnes, og man startet produksjon av madrasser også i Bodø. Dette skjedde i forbindelse med realiseringen av Nord-Norge planen.
 

1956

J. E. Ekornes Fabrikker overtok formelt anlegget til A/S Nordlands forenede Uldvarefabrikker på Bertnes.

1959

Feiring av 25 års jubileum (1934-1959). Det ble utgitt jubileumshefte hvor bedriftene på Ikornnes, Jarnes (Gjerde) og Bodø var avbildet. Møbelforhandlere fra hele landet ble fløyet med charterfly til Vigra for omvisning i hovedfabrikken.
Hovedfabrikken på Ikornnes hadde nå et gulvareal på ca. 12.000 m2 og det var ansatt ca. 170 personer. Ved avdelingen i Bodø var det ansatt 20 personer. Her ble det produsert madrasser, sofabenker og divaner.  Ved Gjerdefabrikken var det delproduksjon for hovedfabrikken, med 10 ansatte.
J.E. Ekornes Fabrikker startet produksjon av skumplast. Dette inngår som en meget viktig del i fabrikasjonen av Ekornes egne madrasser og møbler, men skumplast blir også produsert for salg på det generelle markedet.
 

1960

J.E. Ekornes Fabrikker AS ble stiftet den 19. desember. Selskapet hadde tidligere vært et privat selskap, eiet av Jens E. Ekornes.  Brødrene, Leif og Martin, ble nå med som aksjonærer.
 

1962

Ekornes Fetsund utenfor Oslo blir opprettet. Her blir det produsert madrasser og møbler. J. E. Ekornes Fabrikker AS overtok driften av Vik og Blindheim Møbelfabrikk i Sykkylven. Ekornes-familien, sammen med de tidligere eierne, stiftet selskapet AS Vik og Blindheim Møbelfabrikk.
 

1963

Combina-serien ble lansert i Tyskland, noe som gjorde selskapet oppmerksom på potensialet i det tyske markedet. Combina-serien, som ble utviklet tre år tidligere, ble en betydelig suksess.
 

1966

SvaneinformasjonDe første salongmøblene ble lansert fra Ekornes. Som den første møbelprodusenten i Norge, distribuerer Ekornes informasjon om sine produkter til hver husstand over hele landet. Denne informasjonen ble kalt «Svane-informasjonen». Denne suksessen ble fulgt opp med årlig direkte utsendelse av en katalog fra Ekornes. Alle møbelprodukter ble nå lansert under ett merkenavn.

1967

Familien Ekornes kjøpte samtlige aksjer i AS Vik & Blindheim Møbelfabrikk. Selskapets navn ble endret til Svane Møbler AS. Ekornes overtok produksjonsrettighetene til Nirva-madrassen fra DFU. Tilsvarende rettigheter ble overtatt fra Steen & Strøm for Paradis-madrassen.
Produksjon av skumplast ble igangsatt ved fabrikken på Fetsund. Det ble også bygget en fabrikk for produksjon av nålefilttepper, og produksjonen ble markedsført gjennom Tarkett/Fagertun AS.

1969

Madrassproduksjonen på Ikornnes ble flyttet til Fetsund. Ekornes lanserte sine første hudsalonger.
 

1970

Ekornes forandret sin policy, og konsentrerte seg om et selektivt salg på det norske markedet. Antall forhandlere ble redusert fra ca. 1.200 til 200, og navnet til den lokale forhandler ble trykket på katalogene som ble distribuert. Ekornes søker patent på Stressless®.

1971

Stressless Original 1971De første Stressless®-stolene kom på det norske markedet. Suksessen med Stressless® førte til en kraftig ekspansjon og til automasjon i stålavdelingen. Med Stressless® går Ekornes inn i sin mest ekspansive periode.
 
 
 
 

 

 

1972

Ekornes overtok produksjonen av Helly Hansen sine skumplastmadrasser, som fortsatt ble markedsført av Helly Hansen.
 

1973

Det ble etablert Bedriftsforsamling i J.E. Ekornes Fabrikker AS. Bedriftsforsamlingen velger selskapets styre. De ansatte ble representert i selskapets styre og Kristian Bakken ble valgt til dette vervet.

1974

Svane Møbler AS innledet samarbeid med møbelbedriften Stranda Lenestolfabrikk AS og overtok 51% av aksjene. Samme året ga Jens og Petrine Ekornes 3/4 av aksjene i J.E. Ekornes Fabrikker AS til en stiftelse ved navn "Jens Ellingsen Ekornes og hustru Petrine Ekornes stiftelse til fremme av utviklingshjelp gjennom det Norske Misjonsselskap".
 

1975

Ekornes-gruppen passerte kr 100 mill. i omsetning. Ekornes fordoblet sin produksjon gjennom dette tiåret pga. overtakelse av andre møbelfabrikker.

1976

Fetsund-anlegget ble ødelagt av brann den 10. juni 1976. Nytt fabrikkanlegg ble gjenoppbygget i tidsrommet 1976-78. Grunnleggeren av Ekornes, Jens E. Ekornes avgikk ved døden 25. november, 68 år gammel og broren Martin Ekornes ble tilsatt som adm. direktør. Svane Møbler AS ble hovedaksjonær i Gjerde Møbler AS. Samme året ble Ekornes Grodås AS etablert med Svane Møbler AS som hovedaksjonær. Etableringen av Ekornes Grodås AS skjedde ved at Ekornes overtok anlegget etter Hanken Industrier AS, Ålesund, som hadde drevet produksjon i 2 år uten å oppnå lønnsomhet.
 

1977

Ekornes-gruppen var nå blitt den største møbelprodusent i Skandinavia. Totalt i konsernet var det ansatt 512 personer.

1978

Ekornes etablerte samarbeid med møbelbedriften A. Huseby & Sønn AS i Våler om markedsføring, reklame og design. Ekornes/Huseby fikk felles salgsapparat og permanent utstilling i Oslo og København. Etter å ha kjørt økonomisystem på EDB-sentral siden 1974, tok Ekornes i 1978 for alvor steget inn i data-alderen. On-line EDB system ble innkjøpt og igangsatt for ordrebehandling, fakturering, statistikk og produksjonsstyring. Permanent kontor og utstilling ble etablert i Torggata 5 og 7 i Oslo. Det var nå ansatt totalt 539 personer i konsernet.
 

1979

Ekornes innledet samarbeid med den tradisjonsrike møbelbedriften P.I. Langlos Fabrikker AS, Stranda, og overtok 49% av aksjene. Svane Møbler AS ble omregistrert til Ekornes Møbler AS. Jens Petter Ekornes ble tilsatt i stillingen som adm. direktør etter Martin Ekornes, som sa fra seg stillingen ved oppnådd pensjonsalder. Ved utgangen av året var det ansatt totalt 809 personer.
 

1980

Stressless RoyalStressless®-serien passerte kr 100 mill. i omsetning, og en ny milepæl var nådd. Eksporten viste en positiv tendens. En treårig salgskampanje ble åpnet i USA gjennom eksportfirmaet Westnofa. Fra da av var USA i mange år Ekornes’ største eksportmarked.
Ekornes tok i bruk sitt nye administrasjonsbygg på 2.700 m2 med utstilling, forsamlingssal, kantine og kontorer.
Stressless® Royal ble lansert på møbelmessen i Torggata, Oslo, på høsten dette året.
Ved utgangen av året var det ansatt totalt 742 personer.
 

1981

Stressless® ble lansert med understell av tre og i nye design.

1982

Eierstrukturen i Ekornes-gruppen ble endret for å bringe alle selskapene inn under reglene for konsernbeskatning.

Ekornes Møbler AS, som var eid av 2. generasjon i Ekornes-familien, kjøpte A-aksjene i J.E. Ekornes Fabrikker AS, og videre B-aksjene som tilhørte stiftelsen. Generasjonsskiftet var dermed gjennomført.

Ekornes Møbler AS var nå blitt eier av over 90% i J.E. Ekornes Fabrikker AS, Ekornes Grodås AS, Stranda Lenestolfabrikk AS, Gjerde Møbler AS og P.I. Langlos Fabrikker AS. (Minst 90% var et vilkår for konsernbeskatning.)
    
Utstillingsflaten i Bella Centeret i København ble utvidet fra 250 m2 til 700 m2, og Ekornes opprettet Europa-kontor under navnet J.E. Ekornes ApS.

1983

EksportprisenEksporten passerte kr 100 mill., og Stressless® nr. 500.000 ble registrert.
Forholdene lå nå til rette for å etablere salgsselskapet Ekornes Ltd. i England. Bedriftens fremgang på eksportmarkedet vakte oppsikt, og firmaet ble tildelt Eksportprisen for 1983.
J.E. Ekornes Fabrikker AS og Ekornes Møbler AS ble vedtatt fusjonert. Navnet på det nye selskapet ble J.E. Ekornes AS.

1984

Bedriften feiret 50 år, og jubileet ble behørig feiret av ansatte og kunder. I løpet  av våren ble 1 500 møbelforhandlere og salgspersonell invitert til hovedanlegget på Ikornnes for å presenteres for selskapets produkter.
Ekornes overtok aksjemajoriteten i Velledalen Fabrikker AS og Ekornes kjøpte også 75% av aksjene i Ulferts AB, Tibro i Sverige.
Produksjonen ved avdelingen på Vik (tidligere Ekornes Møbler AS) ble flyttet til Velledalen-anlegget i Straumgjerde. Kjøpet av Ulferts AB førte til fordobling av gruppens produksjonskapasitet, et utvidet vareutvalg og tilgang til en komplett salgsorganisasjon i Sverige og Storbritannia.
Ved slutten av året var antall ansatte fordoblet, fra 795 ved slutten av 1983 til 1585.

1985

Ekornes sin virksomhet foregår nå ved 8 fabrikkanlegg i Norge og Ulferts AB i Sverige. I oktober 1985 overtok Ekornes også en møbelbedrift i Vest-Tyskland, Erpo Møbelwerk J.E. Ekornes Gmbh & Co.
Ekornes kjøpte de resterende 25% av aksjene i Ulferts AB fra Asken AB og var med dette 100% eid av Ekornes.
Ekornes opprettet salgsselskap i Finland, Oy Ekornes AB, og i USA selskapet  Ekornes Inc.
 
I 1985 foretok Ekornes en kapitalutvidelse ved salg av 250.000 A-aksjer og 250.000 B-aksjer (B-aksjene ble solgt av Ekornes-familien). Emisjonens/aksjesalgets størrelse utgjør totalt kr 100 mill. Emisjonen var tilrettelagt av Sunndal & Co. AS i samarbeide med Sunnmørsbanken AS og Christiania Bank og Kreditkassen AS. Emisjonen tilførte J.E. Ekornes AS kr 50 mill. i ny egenkapital.
Det økonomiske resultatet for 1985 brøt den 50 år lange tradisjonen med årlige positive resultat, ved å vise et underskudd for både J.E. Ekornes AS og konsernet.

Det totale antall ansatte i Ekornes-konsernets selskaper i Norge og utlandet var nå oppe i 1 663 personer.
 

1986

Det ble vedtatt ikke å betale utbytte for regnskapsåret 1985. Styret vedtok imidlertid en fondsemisjon ved tildeling av en fondsaksje per to gamle aksjer til nye aksjonærer som kjøpte aksjer ved fondsemisjonen i april.

Under siste halvdel av 1986 ble det vedtatt en plan for en konsolidering og omstrukturering av konsernet, og gjennomføringen ble igangsatt. Planen innebar en reduksjon i antall produksjonsenheter, og en betydelig reduksjon i antall ansatte både i Norge og i Sverige.
    
Stoppmøbler vil heretter bli produsert ved 3 anlegg, Ekornes Erpo, Ulferts Stopp og Ekornes Stranda AS, der sistnevnte vil konsentrere produksjonen på stoppmøbel i kombinasjon med synlig treverk i samarbeid med Ekornes Grodås AS.

Skapmøbel-produksjonen med tilhørende bord og spisestue-program ble produsert på Ulferts Tre.
Hvilestol-produksjonen ble konsentrert til Ikornnes, og produksjon og salg av madrasser og stopningsmaterialer ble lagt til Fetsund.
    
Ved utgangen av 1986 hadde konsernet 1 665 ansatte.

1987

Adm. direktør Jens Petter Ekornes sluttet etter eget ønske i selskapet i oktober 1987. Fra samme tidspunkt tiltrådte Bent Nilsson stillingen.
    
Strukturforandringen styret vedtok på slutten av 1986 ble fullført i 1987. Dette medførte nedleggelse av 3 produksjonsenheter.
Sengefabrikken i Tibro ble flyttet til Fetsund, de to fabrikkene på Stranda ble slått sammen til en, og Velledalen Fabrikker AS ble lagt ned. I tillegg ble ansvaret for produksjonen ved Gjerde Fabrikker AS lagt direkte under fabrikksjefen på Ikornnes.  

Antall ansatte i konsernet ble redusert med 228 personer.
    
Det ble inngått avtale med selskapets bankforbindelser om konvertering av kortsiktige valutalån til langsiktige forpliktelser på til sammen 110 mill. kroner.

1988

Fra årsskiftet 1987-88 ble salget i Sverige skilt ut fra produksjonsenheten i Sverige. Selskapets navn er Ekornes Sverige AB. De to trefabrikkene i Tibro ble solgt og det ble inngått en "sales/lease back"-avtale av stoppfabrikken i Tibro.
I løpet av året skjedde det en omorganisering ved at de operative enheter ble organisert i desentraliserte profittsentra. Hovedprinsippet i omorganiseringen besto i en rendyrking av produksjons- og salgsselskap, hvor salgsselskapene kjøper inn ferdigvarer fra konsernets egne og samarbeidende produksjonsselskap for videresalg til forhandlere i sine respektive marked.

Selskapet Ekornes Norge AS ble etablert, med formål å ivareta salgsvirksomheten i Norge.

Ved utgangen av 1988 var antall ansatte i konsernet redusert til 1.059 mot 1 437 ved årsskiftet 87/88.

1989

Etter at Ekornes avviklet skapmøbelfabrikken i Tibro engasjerte konsernet seg i et samarbeid med den danske platemøbelfabrikken Domino AS.
Samarbeidet kom i gang i mai/juni 1989.

1. januar 1989 ble Velledalen Fabrikker AS og Gjerde Møbler AS fusjonert med Ekornes AS. Gjerde Møbler AS og Velledalen Fabrikker AS ble herav slettet fra  Foretaksregisteret per 8. februar 1989. Madrass-produksjonen i Bodø ble avviklet. Ekornes gikk inn i Domino AS i desember 1989 med en eierandel på 33%.
    
Ekornes opprettet salgsselskap i Frankrike, Ekornes France S.A.R.L. Det nye salgsselskapet var operativt fra 1. januar 1990.

I Tyskland opprettet Ekornes salgsselskapet Ekornes Möbelvertriebs GmbH, i Hamburg.
    
Ved utgangen av 1989 var det i konsernet 979 ansatte.
 

1990

Jens Petter EkornesPå generalforsamling i juni 1990 gikk styret og adm. direktør av ved at deres forslag til refinansiering ikke fikk flertall. Nytt styre ble etablert, og Jens Petter Ekornes overtok igjen stillingen som administrerende direktør med øyeblikkelig virkning. Som følge av den svake resultatutviklingen utover i 1990 ble en refinansieringsplan gjennomført i løpet av 2. halvår i samarbeid med de største finanskreditorene.
1. Tilførsel av ny aksjekapital    kr 43.073.880,-
2. Tilførsel av ansvarlig konvertibelt lån fra eksisterende aksjonærer    kr  2.700.000,-
3. Tilførsel av nytt ansvarlig lån fra DU (SND)    kr 20.000.000,-
4. Konvertering av eksisterende gjeld i CBK til ansvarlig konvertibelt lån    kr 50.000.000,-
5. Tilførsel av driftskreditt    kr 47.000.000,-
 
Den ansvarlige kapital under pkt. 3 og 4 er rente- og avdragsfri i 3 år.

I oktober vedtok de ansatte ved selskapene J.E. Ekornes AS, Ekornes Norge AS og Ekornes AS på eget initiativ en reduksjon i lønningene på 5%, med virkning fra 1. oktober 1990 til 30. oktober 1991.
    
Konsernet kom ut med et underskudd på kr 157,5 mill. i 1990.
Selskapets aksjekapital var tapt, og egenkapitalen per 31.12.90 var kr -53,8 mill. kroner. Styret anbefalte fortsatt drift på grunnlag av den refinansiering som ble gjennomført, og den handlingsplan som ble utarbeidet for 1991.

Antall ansatte ved årsslutt var 882.

1991

Den 1. januar ble Nils-Fredrik Drabløs ansatt som viseadministrerende direktør.
Det lyktes ikke å selge Domino AS i Danmark, og etter gjeldsforhandlinger fant selskapet det riktig å begjære oppbud i februar 1991. Produksjonen ble overført til Huseby AS og samarbeidet med Huseby ble gjenopptatt.
Konsernet arbeidet i 1991 videre med gjennomføringen av handlingsplanen som ble utarbeidet i 1990 for å bedre de økonomiske resultater.
I februar vedtok styret å flytte trebearbeidingen fra Stranda til Grodås.

Plus™-systemet ble utviklet, patentert og introdusert på Stressless®-stolene.

Antall ansatte var 739 ved utgangen av 1991.

1992

I løpet av 1992 ble det foretatt to kapitalnedsettelser i J.E. Ekornes AS.
På generalforsamling 29. juni ble aksjekapitalen på kr 72.073.880,- nedskrevet til kr 0,-. Nedsettelsesbeløpet ble anvendt til dekning av tap som ikke kunne dekkes på annen måte. Kapitalnedsettelsen skjedde ved innløsning av aksjene. Familien Ekornes sitt konvertible lån på kr 2.700.000,- ble konvertert til aksjer. Den nye aksjekapitalen ble etter dette kr 2.052.000,-.

På generalforsamling i selskapet 5. oktober 1992 ble også aksjekapitalen på kr 2.052.000,- vedtatt nedskrevet. Også denne kapitalnedsettelsen ble gjennomført ved innløsning av aksjene.
Samtidig med den sistnevnte kapitalnedsettelsen ble det tegnet 1.026.000 nye aksjer i selskapet, hver pålydende kr 1,-. Disse aksjer utgjorde selskapets aksjekapital pr. 31. desember 1992.
Ekornes-gruppen kunne vise overskudd for første gang siden 1984.

Antall ansatte ved årsslutt var 786.

1993

Kreditkassen og deler av familien Ekornes ble hovedaksjonærer med henholdsvis 70% og 30% gjennom eierselskapet Ekornes Invest AS.
    
Utvidelse av aksjekapitalen i J.E. Ekornes AS til kr 30 mill. Nedskriving av ansvarlige lån på kr. 70 mill. og pantelån med kr 3 mill.
Konvertering av pantelån i CBK på kr 32 mill. til nytt ansvarlig lån, samt tildeling av nytt ansvarlig lån fra SND med kr 20 mill.
Egenkapitalen forbedret seg med 102 mill. kroner og ble igjen positiv.

DuoSystem® ble introdusert. Forbrukeren kan velge mellom en fastere eller mykere madrass ved å vende DuoSystem® madrassen. En unik produktfordel for Svane® madrassen.

Antall ansatte ved årsslutt var 711.

1994

Bedriften er 60 år. Produksjonsanlegget i Tyskland (Erpo) blir solgt i september. Ekornes har nå 4 produksjonsanlegg, alle i Norge.
• Ekornes Fetsund AS, Fetsund: Produksjon av madrasser og skumplast.
• J.E. Ekornes AS, Ikornnes: Produksjon av Stressless® stoler og sofa, samt skumplast.
• Ekornes Stranda AS, Stranda: Produksjon av sofa.
• Ekornes Grodås AS, Grodås: Produksjon av trekomponenter, mest som underleveranser til Stranda og Ikornnes.

Salgsselskapene i Sverige og Danmark ble lagt ned. Salgs/markedsoperasjonene ble samlet under felles paraply, Ekornes Skandinavia AS, med kontor ved hovedadministrasjonen på Ikornnes.

Ekornes Invest AS endret navn til Ekornes AS og ble morselskap i konsernet. Aksjekapitalen i Ekornes AS ble utvidet til kr 29.331.980,-.
Aksjene eies av Christiania Management AS (69,9%) og familien Ekornes (29,9%), samt en del minoritetseiere (0,2%) som byttet sine aksjer i J.E. Ekornes AS til aksjer i Ekornes AS. J.E. Ekornes AS eies etter dette med 100% av Ekornes AS.

Det tidligere Ekornes AS skiftet navn til Ekornes Fonds AS.

Resultatet i Ekornes for 1994 ble det beste i selskapets historie med kr 64,4 mill. i overskudd etter netto finanskostnader, hvilket var en bedring fra 1993 på kr 47,3 mill.

Verdien av konsernets eksport utgjorde NOK 360 mill., som tilsvarte 65% av totalomsetningen.

På bakgrunn av selskapets resultat vedtok styret å tilbakebetale lønnsreduksjonen de ansatte ved selskapene J.E. Ekornes AS, Ekornes Norge AS og Ekornes AS hadde vedtatt i oktober 1990. Beløpet ble tilbakebetalt til jul 1994.

Antall ansatte ved årsslutt var 639.

1995

Etter noen turbulente år med ekspansjon og konsolidering søkte Ekornes AS den 10. februar 1995 om notering ved Oslo Børs.
Søknaden ble innvilget 1. mars 1995.

Dette ble innledningen til en periode kjennetegnet ved betydelig vekst.    

Ekornes AS gjennomførte offentlig kapitalforhøyelse og aksjesalg. Tegningsperiode/kjøpsperiode 6. til 17. mars 1995.
Selskapets aksjekapital var etter kapitalutvidelsen kr 32.231.980,- fordelt på 6.446.396 aksjer à kr 5,-. Selskapets største aksjonær var Christiania Management AS. Første kursnoteringsdato ved Oslo Børs var 6. april.

Beste driftsresultat i Ekornes’ historie med 79,6 mill. kroner.

Safe™ ble introdusert. Safe™ gir Stressless® og Ekornes® Collection sofa nye produktfordeler.
Antall ansatte ved årsslutt var 665.

1996

Nils Fredrik DrabløsI januar 1996 ble Ekornes AS endret til Ekornes ASA i henhold til endring i aksjeloven ved tilpasning til EØS avtalen.

Generalforsamlingen vedtok utbytte til aksjonærene for 1995 med totalt kr 22.562.386,-.

Pr. 1. mai overtok Ekornes driften ved Utgård Mestermøbler AS, Hareid og leide lokalene. Ekornes Hareid AS ble etablert 25. april 1996 med aksjekapital på kr 3.000.000,-. Aksjene eies av Ekornes ASA.

Ekornes ASA har kjøpt anlegg og tomter til Jarnes & Krokå, Ikofisk-anlegget og eiendommen til Signe Langdal, alle er naboeiendommer til anlegget på  Ikornnes.

60 års jubileum for Svane-madrassen med lansering av ny madrasskolleksjon. 25 års jubileum for Stressless.

25. juni ble Nils-Fredrik Drabløs ansatt som administrerende direktør i Ekornes ASA. Fra samme tidspunkt ble Jens Petter Ekornes ansatt som konsernsjef.  

Kraftig kapasitetsøkning ved anlegget på Ikornnes. Antall nytilsatte ca. 80 totalt på Ikornnes. Fordobling av kapasiteten ved Fetsund i løpet av høsten med 40 nytilsatte.
Ferdigstillelse av ombygging og igangkjøring av anlegget på Stranda. Investering ca. 12,0 mill. kr. Anlegget på Stranda fremsto som en av verdens mest moderne møbelfabrikker.
Rekordresultat for tredje år på rad med NOK 121,8 mill. (før skatt).
Ledelsen og styret besluttet å utbetale en bonus på en halv månedslønn til samtlige ansatte. Kostnad ca. 8 mill. kr.
Årsomsetning var NOK 796 mill. Antall ansatte 914. (Norge 868 og utland 46).
 

1997

I ordinær generalforsamling i Ekornes ASA, den 17. mars, ble det besluttet å kjøpe AS Vestlandske Møbler. Kjøpet skjer ved rettet kapitalforhøyelse mot tidligere eiere av Vestlandske. Den nye aksjekapitalen i Ekornes ASA er etter dette kr 33.308.720,-.

Generalforsamlingen besluttet at aksjene i Ekornes ASA splittes i fem, fra pålydende kr 5,- til pålydende kr 1,-. Antall aksjer etter splitten er 33.308.720.
Generalforsamlingen vedtok utbytte til aksjonærene for 1996 med kr 6,50 per aksje, totalt kr 41.901.574,-.

Ekornes lanserte Svane® Stressless® madrassen på møbelmessen i Ålesund.

De ansatte ved AS Vestlandske Møbler ble ansatt i J.E. Ekornes AS og anlegget til Vestlandske ble organisert som en avdeling under J.E. Ekornes AS.

Styret i Ekornes ASA og J.E. Ekornes AS vedtok prosjektet «Stressless® 99» med en kostnadsramme på kr 160 mill. Dette gjelder prosjektering av nytt fabrikkanlegg ved Stressless®-fabrikken på Ikornnes.

Styret i Ekornes ASA vedtok å tegne aksjer for kr 8 mill. som andel i «Sykkylvsbrua».

Styret i Ekornes ASA vedtok å utbetale en bonus til samtlige ansatte tilsvarende en halv månedslønn, med utbetaling til jul 1997.

Ekornes passerte 1 milliard i omsetning i desember 1997. Nok en milepel er passert.

Konsernets driftsresultat for 1997 ble kr 180,2 mill. etter en omsetning på totalt kr 1.050,4 mill., som er en økning på 32% fra 1996. Resultat etter skatt ble for konsernet kr 125,9 mill.

Styret foreslo et utbytte på kr 3,00 pr. aksje, totalt kr 99.926.160,-, og styrets forslag til utbytte ble vedtatt i ordinær generalforsamling 24. mars 1998.

Antall ansatte i konsernet ved årsslutt 1997 var 1063. (Norge 997 og utland 66). Dette representerer 980 årsverk.

1998

Ordinær generalforsamling 24. mars vedtok en bonusordning for samtlige ansatte i Ekornes-konsernet. Bonusordningen gjelder fra og med 1998, og vedtas av styret for ett år av gangen.
    
Bonusordningen utbetales i % av driftsmargin (Driftsresultat før finans : Netto omsetning). Driftsmargin er basert på konsolidert konsernregnskap, resultat før finansielle poster i % av konsernomsetning, men før bonus er beregnet.
Bonusutbetaling, etter skatt, vil bli gjort i Ekornes-aksjer, basert på aksjeverdien på Oslo Børs per 31.12.1998.

Systemet omfatter alle ansatte som ikke allerede har en «årsresultat» bonus som en del av deres personlige lønnsavtale. Betalingen vil skje på grunnlag av antall måneder ansettelse i 1998. Ordningen gjelder bare for de som er ansatt i Ekornes per 31.12.1998.
Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer, slik at bonus til ansatte kan oppgjøres i aksjer. Fullmakten gjelder forhøyelse av aksjekapitalen med minimum kr 100,- og maksimum kr 500.000,-  ved utstedelse av minimum 100 aksjer og maksimum 500.000 aksjer, hver pålydende kr 1,-. Tegnings-kursen kan være rabattert og skal fastsettes av styret. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2001.
    
Generalforsamlingen vedtok utbytte til aksjonærene for 1997 med kr 3,00 per aksje, totalt kr 99.926.160,-.

«Prosjekt år 2000» er opprettet for å klargjøre IT-problematikken ved overgang til år 2000. En medarbeider arbeider på heltid i prosjektet.
Prosjektet er inndelt i følgende 6 hovedfaser:
1) Sikring mot nye Y2K-problermer, 2) Kartlegging av utstyr/systemer med potensielle Y2K-problmer, 3) Risikovurdering, 4) Innhenting av opplysninger om hvordan utstyr/systemer takler Y2K, 5) Planlegging og gjennomføring av tiltak, 6) Testing.

På høstmessen i Ålesund lanserte Ekornes et nytt barnestolkonsept under navnet KIDDO™. Produktet fikk en strålende mottakelse både hos forhandlerne og hos publikum.
En ny madrasserie ble også lansert under navnet Svane® Goldline™.
I oktober ble Ekornes tildelt «Stockman-prisen 1998» for god informasjon. Prisen ble tildelt i klassen for små og mellomstore bedrifter.

Styret vedtok en trinnvis utbyggingen av fabrikkanlegget på Ikornnes. Første byggetrinn blir ny skumplastfabrikk med byggestart mai 1999.

Total omsetning for Ekornes-konsernet i 1998 ble kr 1.216.233,-.
    
Antall ansatte ved utgangen av 1998 var 1 154.
 

1999

Med virkning fra 1. januar 1999 ble sofafabrikkene fusjonert i ett selskap under navnet Ekornes Møbler AS. Dette gjelder de tidligere selskapene Ekornes Grodås AS, Ekornes Stranda AS og Ekornes Hareid AS.
    
Under møbelmessen i Birmingham i januar ble Stressless® Savannah gitt prisen for beste hvilestol.
I februar ble Ekornes tildelt «Den norske pris for Produktivitet» for 1998. Overrekkelse ble foretatt av statsråd Jon Lilletun i Den Polytekniske Forening i Oslo. I USA ble Stressless® Senator kåret til «Best-Buy» av forbrukermagasinet Consumer Digest.
    
Fabrikkene i Ekornes Møbler AS (Hareid, Stranda og Grodås) oppnådde å få utstedt et eget internasjonalt NS-ISO sertifikat.

Generalforsamlingen vedtok utbytte til aksjonærene for 1998 med kr 3,00 per aksje, totalt kr 100.262.160,-.

Det ble gjennomført en rettet kapitalutvidelse mot de ansatte i Ekornes for utstedelse av aksjer i Ekornes ASA. De nye aksjene tildeles som bonus for 1998. Ny aksjekapital i Ekornes ASA er etter dette kr 33.420.910,-.

Antall ansatte ved utgangen av 1999 var 1 205 personer.
 

2000

Ekornes økte omsetningen i alle marked og konsernomsetningen ble NOK 1.535,9 mill..
    
Ekornes introduserte nye internettsider på flere språk.
    
Kapasiteten i Stressless®-fabrikken ble i løpet av året økt fra 900 til 1.100 sitteplasser pr. dag.
    
Bygging av ny Stressless®-fabrikk ble startet opp. Fabrikken vil gi økt kapasitet for videre vekst. Ekornes satte nye rekorder med hensyn til omsetning og lønnsomhet og introduserte et bredere produktspekter i de internasjonale markedene.

Det største enkeltprosjektet var ferdigstillelsen av nytt bygg på ca. 7 000 m2 til skumplastproduksjon.

Ekornes gikk inn med NOK 8 mill. i ”Sykkylvsbrua”. Brua har stor betydning for Ekornes på mange måter. Fabrikkanlegget på Ikornnes har med brua fått en vesentlig mer sentral plassering i forhold til sentrumsområdet i Sykkylven. Dette betyr at Ekornes har fått tilgang til et større arbeidsmarked. Brua har også ført til en forenklet logistikk mellom de to produksjonsanleggene i Sykkylven.

Antall ansatte ved utgangen av 2000 var 1 323 personer.

  

2001

Ekornes Bua åpnet 2001Ekornes økte sin omsetning i de fleste av sine markeder. Konsernomsetningen ble NOK 1.709,8 mill.. Selskapet hadde størst vekst i Sentral Europa, Sør Europa og UK.
    
Det viktige studiosystemet for presentasjon av produktene i butikk fikk en betydelig fornying. Flere av markedene benyttet seg av TV-reklame s0m et viktig element for forbrukerkommunikasjonen.
Internett brukes i stadig større grad som kanal for kontakt mot Ekornes. Det ble gjennomført en betydelig forbedring av selskapets profilprogram.
Ekornes satte nye rekorder med hensyn til omsetning og lønnsomhet og introduserte et bredere produktspekter i de internasjonale markedene.
Båndene til ledende detaljister ble styrket: Det er nå 1.500 Ekornes®-studioer worldwide og Stressless® bryter nivået for 1.000 sitteenheter pr. dag.
    
Ekornes åpner nye utstillingslokaler i Ålesund, ”Ekornes Bua” i mars 2001.

Ekornes etablerte et globalt juridisk støtteapparat for oppfølging og forfølgelse av eventuelle brudd på Ekornes’ rettigheter.
Det ble levert 228 117 sitteplasser Stressless®, som representerer NOK 1.217 mill.. Produktområdet består nå av 29 stolmodeller og 16 modeller av Stressless® sofa.

Antall ansatte ved utgangen av 2001 var 1 339.
  

2002

Overføring av skumplastproduksjon til nytt anlegg ble gjennomført mot slutten av året. Det nye anlegget må betraktes som en nyvinning innenfor denne type produksjon så vel produksjons-teknisk som miljømessig.
Anlegget er på 7 000 m2. Den nye skumplastfabrikken representerer en investering i bygginger, maskiner og utstyr på i alt ca. NOK 110 mill..

Det er nå investert betydelige midler i Stressless®-fabrikken, som i 2002 er en av Norges mest robotiserte og automatiserte produksjonsbedrifter, med mer enn 50 roboter og automatiske prosesser.

De store investeringene har vært nødvendig for å kompensere for det høye lønnskostnadsnivået i Norge, og danner også grunnlaget for selskapets konkurransekraft og høye inntjeningsnivå.

Arbeidet med å internasjonalisere sofakolleksjonen fortsatte i 2002, og ga som resultat en eksportandel på 33%, opp fra 28% året før.
Sofa blir nå presentert som deler av produktfamilier, bestående av sofa, Stressless® sofa og Stressless® stol.

Sofa kolleksjonen produseres i tre spesialiserte anlegg, beliggende i Hornindal (Grodås) i Sogn og Fjordane, Stranda og Hareid i Møre og Romsdal.
Grodås produserer trekomponenter, mens Hareid og Stranda utfører det stopningsmessige arbeidet.

Leveringene av sofa utgjorde i 2002 NOK 196,4 mill..
    
Svane®-madrassene produseres ved Ekornes Fetsund AS, og utviklingen mot stadig bedre og dyrere og madrasser har fortsatt også i 2002. Ekornes Fetsund AS produserer selv mesteparten av halvfabrikatene som inngår i en madrass. Utviklingen av et nytt madrasskonsept er i gang og planlegges lansert høsten 2003.

Ekornes lanserte ny logo.

Årsomsetningen for 2002 ble NOK 1.823,3 mill..

Ved utgangen av året var antallet ansatte 1 378 i konsernet.
 

2003

Omsetningen i Ekornes passerer NOK 2 milliarder. En undersøkelse viser at over 20 mill. mennesker kjenner til varemerket Stressless®.
Antall ansatte ved utgangen av året var 1 486.
 

2004

 
Offisiell åpning av den nye Stressless®-fabrikken. Fabrikken er en av de mest avanserte møbelfabrikkene i verden. Fabrikken er dimensjonert for en kapasitet på 2 000 stoler pr. dag.
Salgsselskap og lager, Ekornes KK, Tokyo, Japan i drift fra 1. august. Ekornes etablerer også salgsselskap i Polen og starter dessuten markedsføring i Russland.

Årsomsetningen for 2004 ble NOK 2.247,5 mill..

Ved utgangen av året var antallet ansatte 1 546 i konsernet.
 

2005

Ekornes Møbler AS, avd. Grodås tok i bruk tilbygg på 1 700 m2. I de nye lokalene ble det montert et nytt topp moderne beise-/lakkanlegg. Fabrikken får en bedre layout, kombinert med en høyere grad av automatisering. Det er investert nærmere NOK 25 mill. i bygg og maskiner, samt nye roboter.

Ekornes åpnet showroom i Las Vegas, Nevada. På møbelmessen i Feria de Muebles i Valencia, stilte Ekornes for første gang ut sine møbler i Spania.
Ekornes inngikk markedsføringsavtale med Macy Home Furnishings i Kuala Lumpur, Malaysia.

Under møbelmessen i Ålesund lanserte Ekornes Fetsund AS flere nye og spennende madrassnyheter.

Jens Petter Ekornes ble slått til ridder av første klasse av den Kongelige St. Olavs Orden. Fylkesmann Ottar Befring sto for overrekkelse under en avslutningsfest før ferien ved hovedfabrikken på Ikornnes der ca. 1 000 ansatte og inviterte var tilstede.

Ved nyvalg av styret til Ekornes ASA ble kravet om kvinneandel oppfylt.

Årsomsetningen for 2005 ble NOK 2.291,5 mill..

Ved utgangen av året var antall ansatte 1 545 i konsernet.
 

2006


Stressless JazzBåde ved Ekornes Møbler AS, avd. Hareid og ved J.E. Ekornes AS, avd. Vestlandske ble det montert nye interntransportsystem. Ved avdelingen på Hareid ble også antall varianter kraftig redusert. 60-70% av produksjonen besto etter omleggingen av sofamodellen Paradise.
På messen i Ålesund lanserte Ekornes en helt ny modell av Stressless®, Jazz, der stål igjen ble en synlig detalj.

Forhandleravtalen med den norske møbelkjeden Skeidar ble sagt opp. Skeidar var Ekornes sin største kunde totalt sett. Markedsføringen i Norge skjer etter dette gjennom kjedene Living og Møbleringen, med tillegg av frittstående forhandlere.

Ekornes vinner viktig kopisak mot Biva-kjeden i Danmark, som markedsførte kopier av Stressless®-modeller.

I januar ble nytt salgskontor åpnet i Singapore, noe som straks ble en suksess.

Brasil ble også innlemmet i Ekornes sin markedsføring ved opprettelse av salgskontor i São Paulo. Ekornes etablerte også delproduksjon av trekk hos en bilseteprodusent, Corrotop i Brasil.

Den første Stressless®-butikken i Indonesias hovedstad Jakarta blir åpnet.

Bonus for 2006 ble en hel månedslønn.

Årsomsetningen for 2006 ble NOK 2.507,3 mill..

Ved utgangen av året var antallet ansatte 1 594 i konsernet.
 

2007

Øyvind Tørlen ble ansatt som viseadministrerende direktør.

Et prosjekt for robotisering ved sømavdelingen startes opp. Målet er å redusere den manuelle operasjonstiden på sømavdelingen med 50% innen 2015. Norsk Forskningsråd deltar i prosjektet med i underkant av NOK 9 mill..

Ny dypvannskai ved fabrikkanlegget på Ikornnes ble tatt i bruk, med kaifront på 81 meter og ca. 2.000 m2 kaiflate med plass til 80 containere.

Ekornes åpner sitt første utsalg av Stressless® i Jakarta, Indonesia, i Mega-varehuset Sogo Plaza Senaya. Stressless® er nå også på plass i 12 butikker i Taiwan. Den første ordre noteres også i Kina i ny butikk i Shanghai, som ble åpnet i april med et areal på 300 m2.

Ekornes åpnet også egen møbelutstilling på 460 m2 i Paris, etter å ha deltatt på møbelmessen i Paris de siste 17 år.
Ekornes inntok Berlin med åpning av butikk på 570 m2. The House of Comfort ligger sentralt i Berlin og er eid av Hübner.  

Ekornes startet delproduksjon av Stressless® i Sao Paulo, Brasil til det Brasilianske markedet.

Avdelingen på Tynes ble utvidet med nybygg på 4 600 m2.

Årsomsetningen for 2007 ble NOK 2.573,6 mill..

Ved utgangen av året var antallet ansatte 1 643 i konsernet.
 

2008


Jens Petter EkornesEkornes solgte varemerkerettighetene til Sacco®. Kjøperen er et nyetablert selskap, Sacco of Norway AS, som vil videreføre produksjon og salg av Sacco® til eksisterende forhandlere.

Stressless® Jazz fikk ”Merket for god design” i mars. Merket for god design tildeles norske bedrifter som har samarbeidet med designere om å utvikle innovative og gode produkter.
Det oppgraderte og utvidede fabrikkanlegget på Tynes i Sykkylven startet produksjonen. Laminerings- og lakkeringsfabrikken har tre etasjer og et samlet produksjonsareal på 9.400 m2.

En ny interaktiv møbelkatalog ble lansert av Ekornes.

I mai 2008 avtalte Ekornes å kjøpe samtlige aksjer i Stay AS. Oppkjøpet er ledd i satsingen på kontraktsmarkedet for møbler og madrasser i Skandinavia, og åpner samtidig for økt satsing i markedene utenfor Skandinavia.

I juni utga Ekornes et miljødokument som skal gjøre det lettere for forbrukere, presse, forhandlere og andre å få innsikt i selskapets miljøpolitikk.

Tidligere adm. direktør, konsernsjef og styremedlem Jens Petter Ekornes, gikk bort 22. juni, etter lang tids sykdom.

Den nye stolen Stressless® Blues ble første gang vist på en lukket markeds-messe i oktober i Ålesund.

Verdens finanskrise gjorde seg merkbar i fjerde kvartal 2008 i form av redusert ordreinngang. I midten av desember gikk Ekornes over til firedagers uke ved de seks fabrikkene på Nordvestlandet. Ordningen var basert på en frivillig avtale med de ansattes tillitsvalgte, og varte ut februar 2009.

Årsomsetningen for 2008 ble NOK 2.670,7 mill..

Ved utgangen av året var antallet ansatte 1 632 i konsernet.
 

2009

8. januar besluttet Ekornes å legge ned sofafabrikken på Stranda.
Produksjonen av fastrygg-sofa blir overført til Hareid. Fabrikken på Stranda har 67 årsverk. Dette betydde en kapasitets-nedbygging på 25% av sofaproduksjonen. Samtidig ble det vedtatt betydelige endringer også ved de andre fabrikkene.

Ordresituasjonen bedret seg igjen og etter hvert kunne permitterte og oppsagte tas inn igjen. I tillegg ble det ansatt nye medarbeidere.

Ekornes-konsernet feiret 75 år. Jubileet ble markert med en friluftskonsert i Sykkylven sentrum, den 13. juni, der de to artistene Tone Damli Aaberge og Åge Aleksandersen med Sambandet underholdt i 3 timer, med over 3 000 tilhørere.

1. juli skjedde et planlagt lederskifte i Ekornes, da Nils-Fredrik Drabløs overlot roret til Øyvind Tørlen. Nils-Fredrik Drabløs hadde selv bedt  om avlastning i sin rolle. Øyvind Tørlen hadde da vært ansatt som viseadministrerende direktør siden juni 2007. Nils-Fredrik Drabløs fortsetter i Ekornes og vil arbeide med utviklings-prosjekter, i nært samarbeid med Øyvind Tørlen.

En nyopprettet stilling som IKT-direktør i Ekornes ASA understreker konsernets satsing på bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi.  

Ekornes nådde ut til enda et hjørne av verden med ny butikk i Huhhot, hovedstaden i Indre Mongolia, som er en selvstyrt region i Kina. Ekornes var det første store europeiske møbelmerket som åpnet butikk her, 16. august.

Det ble besluttet å investere 70 mill. kroner i nytt lakkverksted og ekspedisjonsbygg ved hovedfabrikken på Ikornnes. Ekornes har fått dispensasjon fra byggeforbudet langs Storfjorden. Ved konstruksjonen av bygningene er det tatt høyde for at det kan komme en flodbølge. Spesielle forankringer gjør at bygget ikke flyter av gårde, selv om vannstanden i fjorden hever seg.

Ekornes ønsker å drive sin virksomhet med et uttrykt samfunnsansvar, og sluttet seg derfor til FN’s Global Compact. På samme tidspunkt har over 5 000 bedrifter i 130 land gjort det samme.

Stressless E200 with ErgoAdaptPå høstmessen i Ålesund lanserte Ekornes sitt nye Stressless® sofasystem, ErgoAdapt. Sofasystemet kommer i to modeller, Stressless® E200 og Stressless® E300.

Ekornes opprettet selskapet Ekornes Australia Pty, og overtok etter den tidligere importøren Scansin. Overtakelsen fikk virkning fra 1. september 2009. Det nye datterselskapet er fullt operativt fra 01.01.2010.

Det var kongelig besøk på Ikornnes den 11. november, da HKH Kronprinsesse Mette Marit besøkte Ekornes i anledning Norsk Møbelindustriforenings 100-års jubileum.

Det ble gjort en ny vri på årets julegaver, ved at beløpet som tidligere har gått til julegaver til de ansatte ble delt mellom tre veldedighetsprosjekter i henholdsvis Brasil, Kenya og Filippinene.

Jubileumsåret ble avsluttet ved at jubileumsboken ”Fra springfjær til Stressless” ble delt ut til ansatte og pensjonister i Ekornes. Boken er skrevet av historikeren Eldar Høidal, Sykkylven, og ble på til sammen 457 sider. Den omhandler Ekornes sin 75-årige historie fra 1934-2009.

Årsomsetningen for 2009 ble NOK 2.588 mill..

Ved utgangen av året var antallet ansatte 1 527 i konsernet.
 

2010

Fusjon av J.E Ekornes AS og Ekornes Møbler AS.

Ekornes går til topps i en møbelundersøkelse blant norske møbelforhandlere, utført av Sentor-Gruppen AS.

Olav Kjell Holtan kåres til Årets Styreleder i Norge 2010. Prisen ble overrakt av næringsminister Trond Giske 1. juni. Bak tildelingen av utmerkelsen står selskapet Styreinformasjon AS, med styreformann Gunnar Eckbo.

Ekornes åpnet nytt showroom i Hamburg i april 2010. Det nye lokalet skal brukes til utstilling og opplæring. Ekornes sitt kontor for Sentral-Europa ligger i samme bygning. Ekornes Möbelvertriebs GmbH har 55 ansatte (inkl. agenter), og betjener markedene Tyskland, Nederland, Østerrike, Sveits og Luxemburg.

Ekornes markerer seg i Kina med egen stand på utstillingen Nordic Lighthouse i Shanghai. På utstillingen deltar norske, svenske, islandske og finske aktører som ønsker å profilere seg i det kinesiske markedet. Nordic Lighthouse var åpent for publikum i perioden 27. april til 31. oktober. Kronprins Fredrik av Danmark og den danske finansministeren besøkte utstillingen i slutten av juni.

Ekornes ble dobbelt prisvinner da det britiske interiørmagasinet Interiors Monthly delte ut årets bransjepriser. Ekornes fikk prisen "Best Overseas Furniture Manufacturer" og prisen "Best Marketing Support". Ekornes er den første som vinner to priser i denne kåringen. Interiors Monthly Awards 2010 er en uavhengig konkurranse der 700 forhandlere, produsenter og leverandører gir sine stemmer.

Knut Ove Rygg ble ansatt som ny fabrikksjef etter Harald Holmøyvik ved J.E Ekornes AS sin avdeling på Grodås. Avdelingen har 101 ansatte og produserer trekomponenter til de øvrige fabrikkene i konsernet. Knut Ove har jobbet i Ekornes siden 1998, og kom fra stillingen driftsingeniør i J.E Ekornes AS.

For tredje gang mottok Ekornes Stockman-prisen, som er Finansanalytikerforeningens pris for beste rapportering i finansmarkedet. Ekornes gikk av med seieren i klassen for mindre og mellomstore selskaper.

Over 90% av den norske befolkningen kjenner til merkene Svane® og Stressless®. De tre merkene Ekornes, Stressless® og Svane® er mest kjent blant alle møbelprodusenter i en fersk markedsundersøkelse analysebyrået Synovate gjennomførte for Ekornes.

Designprogrammet Stressless® Design Online ble lansert på Ekornes-messen i Ålesund i oktober. Med dette programmet kan man se 3D modeller av de ulike kolleksjonene, bygge aktuelle og målsatte rom, og sette inn for eksempel en sofa for å se om den passer inn.
 

2011

Stressless® 40 år
I 2011 er det 40 år siden et av verdens mest kjente varemerker for møbler så dagens lys. Siden introduksjonen i 1971 er det solgt over 6,5 millioner Stressless-sitteplasser, og Stressless® er registrert som varemerke i over 60 land. Totalt er det ca. 2 500 forhandlere av Stressless® i verden. Dette året får Ekornes et rekordstort antall forhandlere på besøk, over 900 personer.

PRODUKSJON
Nytt vannbasert beis- og lakk-anlegg tas i bruk ved J.E. Ekornes AS på Ikornnes. I mars tok Ekornes i bruk verdens første robot som syr elastiske materialer. Etter flere års forskning har norsk møbel-produksjon nådd en teknologisk milepæl. Ved landets største sømavdeling ved J.E. Ekornes AS på Ikornnes syr roboten trekk til sokler til Stressless® Jazz og Blues.

Ekornes ASA kjøper fabrikk-anlegget på Hareid, som hittil har vært leid siden Ekornes overtok anlegget i 1996. J.E. Ekornes AS etablerte høsten 2011 en sofafabrikk i USA, J.E. Ekornes USA, Inc, beliggende i Morgantown, Nord-Carolina, med 13 tilsatte i oppstarten. På slutten av året signerer J.E. Ekornes AS IA-avtale med NAV arbeidslivssenter i Møre og Romsdal. I første omgang er det avdelingene i Hareid, Sykkylven og Grodås som blir inkludert i avtalen.
 
WEB
Ekornes fornyer sine websider, og har totalt ca. 3 millioner unike besøkende i 2011. Ekornes lanserer også to applikasjoner for iPad: “Investor Relations” og “The Comfort Collection”.

UTMERKELSER
Det britiske interiørmagasinet Interiors Monthly deler ut bransjepriser, og for tredje år på rad får Ekornes UK prisen for ”Best Marketing Support”. Ekornes blir best i en norsk møbelundersøkelse som er utført av Sentor-Gruppen AS. Totalt er 117 butikksjefer i kjedetilknyttede møbelbutikker intervjuet i undersøkelsen. Det er andre år på rad at Ekornes topper undersøkelsen. Japan mottar Ekornes gullmedalje for sine hjemmekino-møbler i Visual Grand Prix 2011. VGP er en høyt anerkjent pris i Japan, og gis til audiovisuelle produkter som utmerker seg i sin produktkategori. Ekornes Asia er ett av rundt 50 utvalgte selskaper i 2011-utgaven av Hong Kong’s Most Valuable Companies. I sin omtale har redaksjonen gitt Ekornes utmerkelsen ”Wellness Champion”.

2012

SVANE® 75 ÅR
I 2012 er det 75 år siden de første Svane®-madrassene ble markedsført. Svane® var norsk møbelproduksjons første varemerke i Norge.
Opplæringsansvarlig Karin Håvik Eide har, på spørsmål fra Opplæringskontoret for Møbel-tre- og mekanisk industri i Sykkylven, laget en oversikt over antall yrker i Ekornes. Oversikten viser at det i Ekornes finnes over 80 forskjellige yrker.
Madrassfabrikken på Fetsund feirer 50-års jubileum.
Thomas H. Bauer (f. i Østerrike) ble tilsatt i stillingen som adm. direktør for Ekornes Möbelvertriebs GmbH, Sentral-Europa, den 1. januar. Bauer kommer fra stilling i Unilever. Jon-Erlend Alstad ble tilsatt som adm. direktør i Ekornes Fetsund AS fra 1. april. Alstad er født i Storslett i Nord-Troms, og kommer fra stillingen som salgs- og marketingansvarlig i selskapet Scandinavian Business Seating. Geir Balsnes ble tilsatt 15. mars i stillingen som IKT-direktør i Ekornes. Han overtok stillingen etter Geir Ståle Tenfjord. Balsnes er født i Ålesund og kommer fra stilling som Vice President og Executive Partner i analyseselskapet Gartner Group.
 
Ekornes sitt nye Intranett ble lansert i august. Tanken med Intranett er at all informasjon om pågående prosjekter skal bli lettere tilgjengelig for de ansatte. Planen er at dette skal kobles opp mot informasjonsskjermene på fabrikkene både i Sykkylven og Fetsund.
Under den årlige møbelmessen i oktober ble det lansert et nytt internasjonalt kommunikasjons-konsept for Stressless® i Ekornes. Dette skal bidra til å styrke Stressless® sin posisjon som det beste komfortproduktet, blant annet gjennom ny TV-reklame.
Styreleder Olav Kjell Holtan sender følgende Børsmelding 3. desember: «Øyvind Tørlen og styret i Ekornes ASA har i fellesskap besluttet at han med virkning fra i dag, mandag 3. desember, fratrer sin stilling som adm. direktør for selskapet. Bakgrunnen for dette er ulikt syn på strategien for konsernet fremover. Nils-Fredrik Drabløs (tidligere adm. direktør) er konstituert som adm. direktør fra i dag og frem til ny leder er ansatt. Arbeidet med å finne ny leder starter omgående.»

Årets julegavemidler, som fra 2009 har blitt tildelt veldedige formål, ble for 2012 tildelt Frivilligsentralene i Sykkylven, Hareid og Grodås. Ekornes Fetsund AS valgte å gi sine midler til Skolestua dagsenter, Fetsund. Til sammen ble det fordelt kr 525 000,-.

Stressless® Office lanseres. Etter lang tids etterspørsel fra markedene og spesielt USA og Sentral Europa lanseres Stressless® med høyderegulerbart understell og hjul. Stressless® Office er hovedsakelig tenkt til hjemmekontor. Den nye produktserien blir godt mottatt i markedet.
Ekornes er Norgesmester i robotisering med installasjon av industrirobot nr. 100, noe som utgjør 10% av besetningen i Norge.
 

2013

I slutten av mars skiftet Ekornes Fetsund AS navn til Ekornes Beds AS. Formålet med navneendringen var at firmanavnet klarere skulle fungere i Norge så vel som i
utlandet.
J.E. Ekornes AS, avd. Vestlandske tar i bruk nye skjæringsanlegg for møbellær/hud. Poenget med disse stansene er at avdelingen nå kan kjøre alle ordrer med samme farge samtidig, i stedet for å fargemodell-orientere tilskjæringen av huder. Formålet er bedre utnyttelse av hudene.
Ekornes lanserer nytt internasjonalt kommunikasjonskonsept for Stressless®. Det lanseres løsninger for annonser, studioer, TV og Web, og lanseringen skjer samtidig over hele verden. Mottagelsen er svært positiv i alle marked og kommunikasjonskonseptet bidrar til mer oppmerksomhet for Stressless® og til å befeste posisjonen som det beste produktet for komfort.
En ny og forbedret versjon av Stressless® Design Online lanseres. Programmet gir kunden mulighet til å sette sammen ulike kombinasjoner av Stressless-kolleksjonen og plassere disse inn i et egendefinert rom i 3D. Det er også mulig å ta bilde av sin egen stue og plassere Stressless®-møbler inn for å få et bedre inntrykk av hvordan det vil se ut i rommet.
Ekornes går med i fellesprosjektet Arena sammen med ti andre bedrifter. Dette er et regionalt program for klyngeutvikling i regi av Innovasjon Norge, Norsk Forskningsråd og SIVA. Målet er økt samarbeid mellom bedriftene, utdanningsmiljøer og offentlige aktører for å styrke konkurransekraften.

James Tate ble ansatt som ny leder for UK og Irland. James har arbeidet for Ekornes i mange år i UK før han flyttet til Sydney, hvor han har vært Managing Director for Ekornes Pty Ltd. de siste fem årene. John Candi tar over som leder i Australia etter James Tate.

Stressless® City og Metro lanseres. Dette er en helt ny type Stressless®-design med stål-/aluminium-understell. Produktene blir veldig godt mottatt av forhandlerne, og levering starter i 2014.
Ekornes innfører nytt styrings-system for kvalitet, HMS og miljø. “TQM Enterprise”, som er levert av TQM Partner AS i Skien. De betjener ca. 80 000 brukere, og er Norges ledende leverandør av modulbaserte løsninger innenfor elektronisk kvalitetsstyring.

Prisen for “Best Marketing Support” gikk for femte gang på rad til Ekornes UK. Også prisen for “Beste hvilestolprodusent” gikk i 2013 til Ekornes UK. Det er bransjemagasinet Interiors Monthly som årlig gjennomfører en uavhengig konkurranse, der 700 forhandlere, produsenter og leverandører gir sine stemmer.

De ansattes julegavemidler ble i år tildelt Lola Daycare Center på øya Cebu, Filippinene, med 350 000 kroner. Senteret drives av May-Britt Tynes fra Sykkylven. Tyfonen som rammet Filippinene var årsak til at julegavekomiteen fremskyndet sitt vedtak. I tillegg gikk 75 000 kroner til Britt Karin Lødøen (Hornindal), sitt Mathare-prosjekt i Mathare-slummen i Kenya og 50 000 kroner til sluttfinansiering av en bil for funksjonshemmede i Hornindal kommune.

Årsomsetningen for 2013 ble NOK 2 611 mill. Ved utgangen av året var antallet ansatte 1 576 i konsernet.
 

2014

Styreformann Olav Kjell Holtan dør 4. mars på tjenestereise for Ekornes. Holtan har da vært styreformann i Ekornes ASA siden 1990. Kjersti Kleven blir på generalforsamling i mai valgt til ny styreleder.

Olav Holst-Dyrnes blir i mai ansatt som ny konsernsjef i Ekornes ASA, og tiltrår stillingen 13. oktober. Holst-Dyrnes kommer fra stillingen som konsernsjef i Havfisk ASA. Han har også erfaring fra møbelindustrien gjennom nærmere 6 år som Sourcing Manager i Stokke AS, samt 10 års tjeneste i Forsvaret.

Trine-Marie Hagen blir ansatt som ny finansdirektør (CFO) i Ekornes ASA. Hun erstatter Robert Svendsen, som går over i ny stilling i selskapet .Hagen tar over stillingen fra 1. januar 2015.  

Ekornes ASA inngår en avtale om å kjøpe møbelprodusenten IMG (International Mobel Group). Transaksjonen blir endelig gjennomført 31. oktober.  

Ekornes lanserer mange nye produkter på messe i oktober. Blant nyhetene er en ny gynge-funksjon med navnet BalanceAdapt. Denne kommer på to nye sofamodeller og to nye stoler, som i tillegg har en ny design på understellet. Ni nye tekstiler og en ny hudkvalitet blir også lansert. I flere marked vises også en helt ny kolleksjon, Stressless® YOU, med et designuttrykk som skal appellere til de som har annen designsmak enn den eksisterende Stressless-kunden.

Svane lanserer en helt ny kolleksjon med tre nye kontinentalsenger, nye tekstiler og nye tilbehørsprodukter som nattbord, puffer og hodegavl.

Representanter fra alle konsernets avdelinger på Vestlandet deltar på Leanskolen. Opplæringen i Lean er en del av prosjektet Proff 2015 som Ekornes deltar i.    

Det blir i løpet av året arrangert arbeidsmiljødager for flere avdelinger i konsernet, med fokus på hvordan hver enkelt kan bidra til et bedre arbeidsmiljø. Ekornes Grodås mottar Eldsjel-prisen for 2014 på dagen for et inkluderende arbeidsliv. Prisen deles ut til bedrifter og enkeltpersoner som arbeider for et godt arbeidsmiljø og som skaper glede, glød og begeistring på arbeidsplassen.

I august må vannmassene styres unna produksjonslokalene for lakk og beis, etter at unormalt store nedbørsmengder førte med seg stein som tettet kulverten under anlegget. Stor innsats fra ansatte gjorde at skadene ble begrenset.

For bl.a. å styrke gjennomføringsevnen knyttet til teknisk utvikling i fabrikkene blir driftsingeniører samlet i en egen teknisk avdeling.

Ekornes og Peterson mottar prisene ScanStar og WorldStar for emballasjeløsningen «Ekornes H-clips system».

Implementeringen av SAP går mot slutten. Ved utgangen av året er alle fabrikker og salgsselskap over på den nye løsningen, med unntak av Ekornes KK i Japan som skal implementere SAP i første del av 2015.

Julegavekomiteen deler ut en halv million kroner som er øremerket trivselstiltak ved alders- og sykehjem i de tre kommunene på Vestlandet der Ekornes har fabrikkanlegg.     

Produksjonen av Stressless stol presenteres i en episode av programmet «How Do They Do It?», som vises på Discovery Channel og Science Channel. Opptakene ble gjort i 2013, og blir i løpet av 2014 vist i flere land.

Ekornes lanserer i februar nettsiden www.stressless-world.com for Stressless®-eiere. Informasjon på nettsiden erstatter trykket materiell som har vært lagt ved produktene.
Ekornes lanserer nye nettsider, bedre tilpasset nettbrett og mobil. I forbindelse med den nye nettsiden blir det også lansert flere nye kortfilmer om Ekornes.

The Chiropractic Association i Singapore gir sin godkjennelse til Stressless® med effekt fra 1. januar 2015. Avtalen gjelder eksklusivt for Stressless® og er gyldig i to år.

Stressless® City får Coastal Living 2015 Design Award, i selskap med flere luksuriøse internasjonale merkevarer og reisemål.
 

2015

Ekornes får tildelt nye 10 millioner kroner i forskningsmidler for å videreføre prosjektet med automatisering av sømoperasjoner, og ta i bruk robotene i produksjonen av trekk til Stressless®. I løpet av året settes sømroboten i drift med sammensying av fiber og hud/tekstil i sømavdelingen på Ikornnes.

Ekornes China settes i drift fra 1. april. Markedssjef Chris Wang har ansvaret for å bygge opp distribusjon for Stressless® i dette markedet, i første omgang med fokus på de større områdene Beijing, Shanghai og Hong Kong/Guangzhou. Alle driftsfunksjoner, som kundeservice, lager og logistikk, blir tatt hånd om av selskapet ITP.

Websiden www.ekornes.com blir tildelt utmerkelsen Gold ADDY og kåres til "Best of Interactive" på American Advertising Awards i Knoxville, Tennessee. Tre nye presentasjonsfilmer får sølv i den interaktive kategorien.

Ekornes blir tildelt NFA-prisen for 2014. Prisen deles ut av Norsk Forening for Automatisering, for å hedre personer, bedrifter eller institusjoner som fremmer utbredelsen av og rekrutteringen til automatisering, samt synliggjør fagets betydning for samfunn og individ.   

Ekornes kåres til "Årets norske merkevarebygger 2015". Prisen blir delt ut på Møbel- og interiørkonferansen i Oslo torsdag 23. april.  

Ekornes ASA blir tildelt Farmandprisen for "Beste nettsted" i klassen for børsnoterte selskap.

Egne nettsider for Stressless® YOU-kolleksjonen lanseres.

Ekornes iverksetter i august et kostnadsreduksjonsprogram. Programmet skal redusere konsernets kostnader med 150 millioner kroner innen utgangen av 2016.

Konsernsjef Olav Holst-Dyrnes lanserer programmet «Ekornes 2020». Programmet er en samling av prosjekter og aktiviteter som skal sørge for å forbedre konsernets konkurranseevne gjennom arbeid for økt omsetning og effektivisering av arbeidsmetoder.

På den årlige messen for skandinaviske forhandlere viser Ekornes et betydelig utvidet sortiment, med mer fleksibilitet og større valgfrihet i kolleksjonen. På den årlige messen for skandinaviske forhandlere viser Ekornes et betydelig utvidet sortiment, med mer fleksibilitet og større valgfrihet i kolleksjonen. Samtidig lanseres en rekke nye produkter, og den nye funksjonen LegComfort™ (integrert fotstøtte). Stressless® hovedkolleksjon deles i to likeverdige kolleksjoner.

Det blir i løpet av høsten inngått flere nye forhandleravtaler i de nordiske markedene, Sentral-Europa og USA.

De seks Stressless®-fabrikkene og avdeling for produktutvikling blir sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001.

Toni Juutilainen tar over som direktør for salgsselskapet OY Ekornes Ab, som håndterer det finske og de baltiske markedene.

Lars Wittemann blir ansatt som Supply Chain Director i Ekornes ASA.

Heiko Böcker blir ansatt som markedssjef for Ekornes Beds AS i Tyskland og Sveits.

Ekornes ansetter Marco Mintchev som ny designsjef i Ekornes ASA.

Julegavekomiteen deler ut en halv million kroner til ulike tiltak for barn og ungdom i de tre kommunene på Vestlandet der Ekornes har fabrikkanlegg.
 

2016

Nora Førisdal Larssen blir valgt som ny styreleder i Ekornes ASA på generalforsamlingen i mai. Ekornes vedtar å slå sammen produksjonen ved fabrikkene på Hareid og Vestlandske, og samle sofaproduksjon i Sykkylven. Den nye avdelingen får navnet J.E. Ekornes AS, avd. Aure.
 

2017

Stressless® er tilbake på den internasjonale møbelmessen IMM i Køln i januar, for første gang siden 2009. IMG deltar også, det er første gang de er på denne messen. Svane® er også tilstede med egen stand.
 
Ekornes setter på våren i gang et omfattende eCommerce prosjekt for Stressless®, for å tilpasse seg at sluttkundene blir mer og mer digitale.
 
Styret i Ekornes ASA foreslår i april endring av kapitalstruktur og utbyttepolitikk. Det blir utbetalt totalt NOK 25 i utbytte pr. aksje gjennom året. I tillegg til utbytteutbetalingen øker aksjeverdien med NOK 12 fra inngangen av 2017 til utgangen av 2017.
 
Den unike sømroboten som ble installert på sømavdelingen på anlegget på Ikornnes i 2015, passerer en milepæl i april, med 100 000 deler sydd. Dette tilsvarer trekk til ca. 6 000 Stressless® -stoler.
 
I juni arrangeres det en kapitalmarkedsoppdatering for konsernet med presentasjon blant annet av oppdaterte finansielle mål.
 
James Tate tiltrer som leder for IMG i juli.
 
Ekornes etablerer en konsernoverbygging over de tre forretningsområdene Stressless®, IMG og Svane®. Konsernledergruppen består etter endringen i september av Olav Holst Dyrnes (CEO), Trine-Marie Hagen (CFO), James Tate (President IMG) og Øystein Vikingsen Fauske (CDO og CHRO). Den nye strukturen gir et tydeligere skille mellom konsernlederfunksjoner og operativ drift i de ulike forretningsområdene.
 
I november lanseres et nytt produktkonsept i Stressless®-sortimentet: Stressless® Dining. De funksjonelle spisestuestolene som tilpasser seg sittestillingen vekker stor positiv oppmerksomhet.
 
Varemerket Svane® fyller 80 år i 2017, og kan vise til en uhjulpen merkekjennskap i Norge på 52%.
 
Stressless® Crown hvilestol får utmerkelsen «Best Buy» i Consumer’s Digest. Dette er andre gang Stressless® trekkes frem som «Best Buy» av det amerikanske magasinet.
 
Stressless® blir stemt til topps i merkefavoritt-undersøkelsen «Freundin Markedliebling 2017/2018», i produktkategorien stoppmøbler. Freundin er et populært magasin i Tyskland, med ca. 1,9 millioner lesere.
 

2018

I januar feiret hele Sykkylven avsluttet bompengeperiode på Sykkylvsbrua. Bompengeperioden skulle vare til slutten av 2018, men ble kortet ned etter at de tre største aksjonærene i bruselskapet (Sykkylven kommune, Ekornes, Sparebanken Møre) og alle aksjonærene i Brufinans AS ble enige om å si fra seg en priskompensasjon på til sammen 9,7 millioner kroner.
 
I løpet av året blir nye www.stressless.com rullet ut i flere Europeiske marked. Appen Stressless@home lanseres. Ved hjelp av utvidet virkelighet (AR-teknologi) kan man i appen designe sin egen Stressless® hvilestol og se hvordan den tar seg ut i sin egen stue.
 
I konkurranse med 27 andre stoppmøbelprodusenter ble Stressless® stemt helt til topps i den tyske kundeundersøkelsen “Deutschlands Kundensieger 2018”. “Deutschlands Kundensieger 2018” er en stor forbrukerundersøkelse i Tyskland, utført av Deutsches Institut für Service-Qualität og nyhetskanalen n-tv. De kartlegger hvilke merker, selskaper og tjenesteleverandører som foretrekkes av forbrukere, og publiserer en rangering basert på svar fra rundt 60.000 kunder.
 
I april er det nedleggelse av grunnstein for ny IMG fabrikk i Litauen. Bygget blir produksjons- og distribusjonssenter for IMG-produkter til det europeiske markedet.
 
I mai ble Signature-understell nr. 150 000 produsert i Stressless® -fabrikken på Tynes. Signature-understellet ble først introdusert i oktober 2014.
 
23. mai slippes nyheten om at det har kommet tilbud fra en kinesisk gruppering som ledes av Qumei Home Furnishings Group Co Ltd. om å kjøpe aksjene i selskapet. Styret i Ekornes anbefaler salget.
 
Qumei er et ledende kinesisk møbelkonsern som driver med utvikling, produksjon og salg av kvalitetsinnredning og tilbehør til hjemmet. Qumei ble børsnotert på Shanghai Stock Exchange i 2015. Grunnleggeren av Qumei, Ruihai Zhao og hans familie er selskapets hovedeiere. Selskapet har over 850 butikker og produksjon i Kina og er en ledende aktør i markedet. Oppkjøpet av Ekornes er i tråd med Qumeis strategi og et første trinn i selskapets internasjonale ekspansjon. Ved utløpet av tilbudsperioden har Qumei kjøpt aksjer som samlet har gitt de kontroll på 98,36 % av aksjene. Det er dermed klart at de vil få full kontroll over Ekornes. De resterende aksjene innløses. Ekornes ASA søker om å bli tatt av børs, og Oslo Børs melder at det er gjort vedtak om strykning fra og med tirsdag 2. oktober. Siste noteringsdag er mandag 1. oktober. Ekornes ASA bytter navn til Ekornes AS.
 
I desember introduseres IMG-produkter i Qumei sine utsalg i Beijing-området.
 
Ny visjon og oppdaterte verdier for Ekornes presenteres for de ansatte. Prosessen med utvikling av selskapets visjon og verdier startet våren 2017, og mange i organisasjonen har vært delaktig i prosessen. Det er lagt vekt på å involvere ansatte fra alle forretningsområdene (Stressless®, Svane® og IMG) i arbeidet med en visjon og verdier alle kan kjenne seg igjen i.
 
Visjon: We improve everyday living
 
Verdier: Ærlig, ekte, entusiastisk og endringsdyktig