Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Det er helt avgjørende for Ekornes at vi besitter riktig kompetanse.

Vi jobber derfor kontinuerlig med å utvikle kompetansen hos våre ansatte 

Vi gjennomfører jevnlig nyansattopplæring, fagkurs, sikkerhetsopplæring, språkkurs og lederopplæring i tillegg til mange individuelt tilpassede opplæringstiltak. 

Fagopplæring er et satsingsområde for Ekornes. Ekornes er godkjent lærebedrift og har årlig mellom 20- 25 lærlinger. Lærlingene får opplæring av våre dyktige og erfarne faglige ledere og instruktører. 

Ekornes  samarbeider med skoler og aktuelle opplæringskontor for å gi lærlingene den best mulige oppfølgingen i læretiden.
Det er viktig for oss å tiltrekke oss ny relevant kompetanse.
 
Vi er derfor aktive på flere arrangementer der næringslivet møter potensielle kandidater og vi har en god dialog med ulike utdanningsinsitusjoner. Dette gjelder både lokale ungdomsskoler og videregående skoler, samt nasjonale høyskoler og universitet. Siden 2017 har Ekornes gjennomført et årlig Summer Internship Program.