Miljø og samfunnsansvar

Miljø og samfunnsansvar

Vi deltar også i FN-initiativet Global Compact. Dette er et frivillig rammeverk der medlemmene forplikter seg til å implementere ti prinsipper for arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter, bekjempelse av korrupsjon,
og bærekraftig produksjon som beskytter miljøet.

Som medlem av Global Compact rapporterer vi hvert år hva vi har oppnådd i vår daglige drift for å nå målene. Her kan du lese vår Sustainability report.

Vi har også valgt å nedfelle vår miljøpolitikk i selskapets eget mål- og verdidokument. Følgende kjernepunkter skal følges i alle ledd av vår virksomhet:

 

  • Ekornes skal fremstå som en miljøvennlig bedrift. Produktene skal medføre en lavest mulig miljøbelastning.
  • Ekornes har som mål å minimalisere helserisikoen på arbeidsplassene.
  • Ekornes investerer for å unngå miljø og helseskader.
  • Miljøopplysninger skal være allment tilgjengelig, for eksempel gjennom miljødeklarasjoner (EPD).
  • Ekornes skal informere saklig og åpent om hvordan bedriften håndterer sitt miljøansvar.
 
Andre linker:

Stressless Sustainability